Home / yerel / Özgeçmiş

Özgeçmiş

Mustafa Holat 1 Ocak 1946 yılında Konya’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Konya’da tamamladı.

Babası Hüseyin Holat’ın Son Mesnevihan Sıtkı Dede’nin talebesi olması sebebiyle evde ve çevresinde Mevlevi etkisinde büyüdü.

1946 yılında Konya’da başlayan Hz. Mevlana’yı anma programları ilk zamanlar anma konuşmaları, şiirler ve musiki gibi etkinlikler çerçevesinde yapılıyordu. 1958 yılına kadar bu törenlerde sema ayinleri düzenlenmedi. Bu yıldan itibaren programlar İstanbul, Afyon, Sivas gibi illerden gelen mutribler ve semazenlerin de katılımıyla Sema Ayinleri eşliğinde yapılmaya başlandı.

1959 yılında gerçekleştirilen bu programlardan Konya İl kitaplığındaki programı izleyen 13 yaşındaki Mustafa Holat babasına “Bende sema edeceğim” diye ısrarda bulunur. Bu istek ve şevk üzerine Hüseyin Holat oğlunu, tekkeler kapatılmadan önce Dergâh adabını gören kimselerden olan Ali Karadağ’a götürür. Ali bey üç gence sema öğretmeye başlar.

Mustafa Holat, Celaleddin Loras ve Ethem Karadağ, tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra Konya’da ilk sema öğrenen kişiler olmuştur. Mevlevi usûl ve adabınca sema talim eden Holat, babasının götürdüğü ev sohbetleri ve zikirlerde sema ederdi.

1961 yılından itibaren Hz. Mevlâna’yı anma törenleri, uzun süre, Konya Turizm Derneğince organize edilmeye başlanmıştı. Aynı yıl Mustafa Holat ilk defa Konya’lı 8 semazen’den biri olarak anma törenlerine katıldı.

1970 yılında Konya Şeker Fabrikası’nda çalışmaya başladı. Bu zaman aralığında tekke görmüş pek çok değerli kişilerle aynı yerde sema etme ve sohbet etme imkanı buldu. Selman Tüzün, Abdülbaki Gölpınarlı, Midhat Bahari Beytur, Saadettin Heper, Refi Cevat Ulunay, Ahmet Bican Kasapoğlu, Halil Can görüştüğü ve feyz aldığı kişilerden bazılarıdır.

Mustafa Holat, 1977 yılında Geleneksel Hz.Mevlana Anma törenlerinde Semazenbaşı olarak görev almaya başladı. Bu görev dahilinde semazen yetiştirilmesinden sorumlu olarak onlarca semazen yetiştirdi.

1987 yılında Konya Turizm Derneğinden ve Konya şeker Fabrikasından ayrılarak Konya Belediyesi’nin Sema Topluluğunu kurarak, burada 1991 yılına kadar hem belediye işçisi olarak çalıştı, hem de sema törenlerinde görev aldı.

1991 yılında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun kurulması ile bu toplulukta Postnişin olarak görev almaya başlayan Holat, 2012 yılı başında 65 yaşında topluluktan emekli olmuştur.

Mustafa Holat, uzun yıllar yurtiçi ve yurtdışında Hz. Mevlana’yı anma ve Sema etkinliklerinde Semazen, Semazenbaşı ve Postnişin olarak görev yaptı. Büyüklerinden gördüklerini duyduklarını yetiştirdiği talebelerine aktardı. Bu zamanda Sema’ın yozlaşmasına fırsat vermeden, Mevlevi âdâb ve erkanına uygun şekilde yapılmasında ve korunmasında çok büyük katkıları olan Holat, Hz. Mevlâna’nın yolunda 50 yılı aşkındır aynı hizmet aşkı ile hizmet etmektedir.